Зіатдінов Юрій Кашафович – Директор коледжу, Заслужений працівник освіти України, доктор технічних наук, професор, Дійсний член (Академік) Аерокосмічної Академії України.
Автор понад 100 наукових та навчально - методичних праць, з яких 2 підручника, 14 навчальних посібників та 7 монографій. Підготував 9 кандидатів наук. Член 2 спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій. Напрям наукової діяльності: багатокритеріальна оптимізація складних динамічних систем.

Тел.566-13-91, Е-mail: oberst5555@gmail.com

___________________________________________________________________________________________

Майдан Анатолій Васильович – заступник директора коледжу з навчально-методичної роботи, відмінник освіти України, викладач-методист вищої категорії.

Тел.566-02-75, Е-mail: awmaidan@gmail.com

___________________________________________________________________________________________

Масло Володимир Михайлович – заступник директора коледжу з навчально - виховної роботи, відмінник освіти України, викладач вищої категорії, викладач-методист.

Тел.566-00-94

___________________________________________________________________________________________

Михалевич Василь Мефодійович – заступник директора коледжу з навчально-виробничої роботи, викладач вищої категорії, педагогічне звання "старший викладач".

Тел.566-00-37, Е-mail: kkte.nau.mikhalevich@gmail.com

___________________________________________________________________________________________

Сосновцева Алла Миколаївна – заступник директора коледжу з адміністративно-господарської роботи.

Тел.566-33-17

___________________________________________________________________________________________

Кондратенко Леонід Миколайович – Помічник директора з кадрової роботи.

Тел.566-31-83, Е-mail: leonidkondratenko135@gmail.com

___________________________________________________________________________________________

Курило Алла Михайлівна – головний бухгалтер, відмінник освіти України.

Тел.566-01-44, Е-mail: gbuhccte@gmail.com