Параніч Віктор Петрович – директор коледжу, кандидат психологічних наук, доцент, викладач вищої категорії, викладач – методист, відмінник освіти України. Автор 17 наукових праць, співавтор двох навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів, чотирьох патентів на винахід та п’яти патентів на корисну модель.

Тел.566-13-91, Е-mail: Paranich2312@gmail.com

___________________________________________________________________________________________

Яровий Ігор Миколайович - Заступник директора з навчальної роботи, кандидат економічних наук, викладач вищої категорії, педагогічне звання "старший викладач".

Тел.566-13-93, Е-mail: igornyarovoy@gmail.com

___________________________________________________________________________________________

Михалевич Василь Мефодійович – заступник директора коледжу з навчально-виробничої роботи, викладач вищої категорії, педагогічне звання "старший викладач".

Тел.566-00-37, Е-mail: kkte.nau.mikhalevich@gmail.com

___________________________________________________________________________________________

Масло Володимир Михайлович – заступник директора коледжу з виховної роботи, відмінник освіти України, викладач вищої категорії, викладач-методист.

Тел.566-00-94

___________________________________________________________________________________________

Сосновцева Алла Миколаївна – заступник директора коледжу з адміністративно-господарської роботи.

Тел.566-33-17

___________________________________________________________________________________________

Ірина Кульчицька – Помічник директора з кадрової роботи.

Тел.566-01-88

___________________________________________________________________________________________

Курило Алла Михайлівна – головний бухгалтер, відмінник освіти України.

Тел.566-01-44, Е-mail: gbuhccte@gmail.com