Галузь знань 12 "Інформаційні технології"

Спеціальність 121 "ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"

Кліментьєва Світлана Василівна - завідувач відділення “Інженерії програмного забезпечення”- спеціаліст І категорії, викладач спецдисциплін.

Тел.______________

З 2020 року Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів згідно закону України «Про фахову передвищу освіту» зі спеціальностей:

121 Інженерія програмного забезпечення

- Освітня програма Розробка програмного забезпечення

- Освітня програма Інженерія програмного забезпечення

Фаховий молодший бакалавр - це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на рівні фахової передвищої освіти і присуджується закладом освіти у результаті успішного виконання здобувачем фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми.

Рівень фахової передвищої освіти передбачає здатність особи вирішувати типові спеціалізовані задачі в окремій галузі професійної діяльності та у процесі навчання.

Абітурієнт може здобувати фахову передвищу освіту на основі базової середньої освіти, профільної середньої освіти, професійної освіти, фахової передвищої освіти або вищої освіти. Студенти, які здобувають фахову передвищу освіту на основі базової середньої освіти, що вступили до коледжу 2020 року, зобов’язані одночасно виконати освітню програму профільної середньої освіти професійного спрямування.

Вступники 2020 року отримають по завершені навчання документ про фахову передвищу освіту - диплом фахового молодшого бакалавра на основі успішно виконання відповідної освітньо-професійної програми.

«Інженерія програмного забезпечення» (software engineering) – перспективна спеціальність визначена потребами часу.

Особливість програми навчання - гарантія отримання якісної освіти для подальшої роботи в індустрії створення програмного продукту, технологій і інструментарію його розробки.

У коледжі ведеться підготовка професійних прикладних програмістів для промислової розробки якісного програмного продукту, які мають навики підтримки технологій і інструментарію відповідно до вимог вітчизняних освітніх стандартів і міжнародних рекомендацій Computing Curricula, Computer Science, Software Engineering, Computer Engineering

Інженерія програмного забезпечення – створення програмного забезпечення; вибір прикладного програмного забезпечення; вибір, налагодження та тестування засобів обчислювальної техніки, робота з базами даних; аналіз даних бухгалтерського обліку, стан звітності; розрахунок вартості; рахунок основних економічних показників виробничо-господарської діяльності підприємства і її аналіз; організація виробничої діяльності; обгрунтування системного аналізу і виконання постановки задачі; вибір середовища програмування, налагодження розробленого програмного забезпечення, розробка тестових даних і проведення тестових випробувань, розробка технічної документації і супровід програмним забезпеченням.

Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.

Спеціальність є універсальною, адже у процесі навчання студенти отримують знання з різних галузей комп’ютерних знань, а саме вивчають архітектуру комп’ютерів, основи мережевих технологій CISCO, архітектуру та проектування програмного забезпечення, об'єктно- орієнтоване програмування, основи інженерії програмного забезпечення, Java-технології розробки програмного забезпечення, офісне програмне забезпечення, програмування мовами високого рівня, Інтернет технології і технології розробки веб-застосувань, технології розробки і використання баз даних, стандарти і шаблони проектування складних інформаційних систем емпіричні методи програмної інженерії, математичні методи дослідження операцій. Студенти отримують базові знання з різних розділів математики, економіки, менеджменту та маркетингу, психології і етики, вивчають іноземну мову.

Випускник може працювати у різних сферах людської діяльності, оскільки скрізь використовується комп’ютерна техніка і програмні системи. Теоретичні знання та практичні навички закріплюються підготовкою на базі практик у різних підприємствах та установах серед яких можна виділити: апарат Верховної Ради України, Українську військово-медичну академію, ДП «Київський бронетанковий завод», ПАТ «Укртелеком», ТОВ «Безпека Нації», АТ «Українська Автомобільна Корпорація», ПП « ВІАТЕК», різні банківські установи (наприклад, ПАТ «АЛЬФА-БАНК», ПАТ «ОТП БАНК», АТ «ТАСКОСБЕРБАНК», ТОВ «Іноваційні банківські системи»), різні ІТ-компанії (наприклад, ТОВ «Юкрейн Софтвер Лабораторіс», компанії «Кодісофт», «Softline» та «Luxoft»).

Кращі студенти приймають участь у реальних програмних проектах на місцях проходження практики.

Після закінчення навчання молодший спеціаліст з програмної інженерії буде вміти: Застосовувати математичні знання у процесі розв’язання професійних задач, побудови математичних моделей;

Використовувати професійно-профільовані знання й уміння в галузі практичного використання комп’ютерних технологій;

Розробляти алгоритми та структури даних для програмних продуктів;

Брати участь у проектуванні та реалізації баз даних, використовуючи системи управління базами даних;

Використовувати можливості мережевих програмних систем та апаратного забезпечення;

Застосовувати сучасні уявлення про структуру та архітектуру програмного забезпечення в програмній інженерії;

Розробляти специфікації вимог користувачів; здійснювати аналіз вимог, розробляти специфікацію програмних вимог, виконувати їхню верифікацію та атестацію, використовуючи державні та галузеві стандарти та інші нормативно-технічні документи; Проектувати компоненти, застосовуючи технології повторного використання коду, створювати діаграми класів, послідовності та станів, які документують модель предметної області, програмну архітектуру та поведінку системи, проектувати програмне забезпечення, застосовувати шаблони проектування, виконувати тестування програмного забезпечення, управління проектами;

Аналізувати предметну область дослідження та розробляти технічне завдання, проектувати архітектуру та структуру програмного продукту, реалізовувати проект програмного продукту на відповідній мові програмування, проводити тестування та дослідну експлуатацію Посади випускників: технік-програміст, адміністратор баз даних, оператор ПК, спеціаліст інформаційно-обчислювального центру, системний адміністратор, інженер-програміст, системний програміст

Кваліфікація фахівця: молодший спеціаліст з програмної інженерії

Термін навчання на основі:

базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців

повної середньої освіти - 2 роки 10 місяців

Галузь знань 18 "Виробництво та технології"

Спеціальність 186 "ВИДАВНИЦТВО ТА ПОЛІГРАФІЯ"

З 2020 року Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів згідно закону України «Про фахову передвищу освіту» зі спеціальностей:

186 Видавництво та поліграфія

- Освітня програма Видавництво та поліграфія

- Освітня програма Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації

Фаховий молодший бакалавр - це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на рівні фахової передвищої освіти і присуджується закладом освіти у результаті успішного виконання здобувачем фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми.

Рівень фахової передвищої освіти передбачає здатність особи вирішувати типові спеціалізовані задачі в окремій галузі професійної діяльності та у процесі навчання.

Абітурієнт може здобувати фахову передвищу освіту на основі базової середньої освіти, профільної середньої освіти, професійної освіти, фахової передвищої освіти або вищої освіти. Студенти, які здобувають фахову передвищу освіту на основі базової середньої освіти, що вступили до коледжу 2020 року, зобов’язані одночасно виконати освітню програму профільної середньої освіти професійного спрямування.

Вступники 2020 року отримають по завершені навчання документ про фахову передвищу освіту - диплом фахового молодшого бакалавра на основі успішно виконання відповідної освітньо-професійної програми.

В умовах розвитку різноманітних підприємств зростає потреба оформлення різних видів друкарських видань - таких як рекламні листівки, візитки, буклети. Поліграфічні видання дуже поширені у наш час, тому є потреба у фахівцях, які можуть виконувати обробку інформації та виготовлення різної продукції.

Спеціальність є універсальною, адже у процесі навчання студенти отримують знання з різних галузей знань: оформлення документації, обробка текстової, графічної та образної інформації, робота з різними видами програм для обробки інформації пакетів Adobe, маркетингу, менеджменту. Спеціальність є прикладною, оскільки в процесі підготовки фахівців вивчаються: технологічні процеси на підприємствах друкарських установ, іноземна мова, інформаційні продукти і послуги, інформатика, периферійні пристрої, основи програмування, Інтернет –технології та ресурси, економічна теорія.

Випускник може працювати у різних соціальних сферах, у типографіях, рекламних агенціях.

Теоретичні знання закріплюються підготовкою на базах практик: Національний авіаційний університет – видавничий підрозділ, ТОВ «Анна-Флекс», ТОВ «Бліц-інформ» та інших видавничих підприємствах.

Після закінчення навчання молодший спеціаліст буде вміти:

Виконувати індивідуальні замовлення оформлення різних видів продукції;

Займатися оформленням дизайнів сайтів;

Виконувати виготовлення продукції на різних видах підготовки - додрукарської, друкарської та післядрукарської.

Кваліфікація фахівця: молодший спеціаліст з видавництва та поліграфії

Термін навчання на основі:

базової загальної середньої освіти - 3роки 6 місяців

повної середньої освіти - 2 роки 6 місяців

Випускники цих спеціальностей продовжують навчання у Національному авіаційному університеті та інших навчальних закладах України.

___________________________________________________________________________________________

Галузь знань 12 “Інформаційні технології”

Спеціальність 123 “КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ”

Толочко Любов Олексіївна – завідувач відділенням “Комп'ютерна інженерія”- викладач-методист.

Тел.067-683-25-00

З 2020 року відділення комп'ютерної інженерії проводить підготовку висококваліфікованих фахових молодших бакалаврів з комп'ютерної інженерії згідно з освітньо-професійною програмою "Комп'ютерна інженерія". Програма реалізує підвищення рівня знань та навичок щодо реалізації усіх етапів життєвого циклу програмної системи. Орієнтована на спеціальну підготовку фахівців із комп'ютерної інженерії, ініціативних та здатних до швидкої адаптації в сучасному бізнес-середовищі.

Навчальна програма підготовки фахових молодших бакалаврів даної спеціальності базується на міжнародних стандартах і містить уніфікований перелік рекомендованих базових дисциплін. Це гарантує отримання широких знань і умінь в області сучасних обчислювальних засобів та інформаційних технологій та дає можливість продовжувати освіту за першим "бакалаврським" рівнем вищої освіти, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Інформаційні технології, ІТ (Information Technologies) - це узагальнена назва технологій, що відповідають за зберігання, передачу, обробку, захист та відтворення інформації з використанням комп’ютерів. Неможливо уявити собі сучасну промисловість, науку, культуру, спорт, де б не застосовувалися комп’ютери. Досить часто комп'ютерна техніка використовується не автономно, а в складі локальних або корпоративних мереж. У зв'язку з цим виникла гостра потреба у фахівцях, які б уміли проектувати, встановлювати та експлуатувати комп’ютерні системи та мережі, створювати для них сучасне програмне забезпечення, розробляти бази даних, здійснювати ефективний і надійний захист інформації. Саме таких фахівців готує кафедра комп’ютерної інженерії.

Дані фахівці мають професійну підготовку з основ алгоритмізації і програмування, комп'ютерної електроніки та схемотехніки, архітектури комп’ютера та його програмного забезпечення, основ функціонування комп’ютерних мереж, командних оболонок, адміністрування.

Зміст діяльності фахівців полягає: у розробці і застосуванні апаратно-програмних засобів сучасних і перспективних інформаційних технологій, комп’ютерних систем та мереж загального і спеціального призначення, їх системного програмного забезпечення, організації баз даних, автоматизації проектування комп’ютерних систем та мереж, систем діагностики та тестування.

Диплом молодшого спеціаліста та фахового молодшого бакалавра з комп'терної інженерії дає змогу працювати на посадах:
- сервіс-інженера
- адміністратора комп’ютерних мереж
- програміста
- програміста-розробника
- комп’ютерного техніка
- техніка-програміста
- техніка-обчислювального центру
- техніка із системного адміністрування
- фахівця з розроблення комп'ютерних програм
- фахівця інформативних комунікацій
- фахівця з інформаційних технологій

Фахівці за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» можуть працювати в різноманітних установах, організаціях, підприємствах державної, колективної та приватної форм власності:
- в комп’ютерних відділах промислових підприємств;
- ІТ-компаніях по розробці програмного забезпечення;
- ІТ-компаніях по сервісному обслуговуванню;
- в комп’ютерних відділах банків;
- в державних органах управління;
- у вищих і середніх навчальних закладах.

Термін навчання:
- на основі повної середньої освіти (після 11 класу або училища) - 2 роки 10 місяців
- на основі базової загальної середньої освіти (після 9 класу) - 3 роки 10 місяців

Випускники продовжують навчання у Національному авіаційному університеті та інших навчальних закладах України.

___________________________________________________________________________________________

Галузь знань 17 "Електроніка та телекомунікації"

Спеціальність 172 "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА"

Заєць Надія Миколаївна – завідувач відділенням "Телекомунікації та радіотехніка", викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Е-mail: zaiets.nadia@gmail.com

Телекомунікаційні та радіотехнічні технології стрімко розвиваються у сучасному технічному та економічному світі. Створюються нові прилади, обладнання якісного зв'язку, супутникові системи, автоматизовані технічні системи, робототехніка, Інтернет речей. Приділяється підвищена увага передачі та захисту інформації, використовуються комп'ютеризовані системи, розширюється спектр можливостей радіотехнологій. Розвиток у сфері телекомунікації та радіотехніки і гостра необхідність на ринку праці кваліфікованих спеціалістів дає підставу стверджувати, що спеціальність має перспективу розвитку та престижність її буде зростати щороку.

Київський фаховий коледж комп'ютерних технологій та економіки НАУ, відслідковуючи тенденції розвитку техніки в Україні і враховуючи те, що спеціальність «Телекомунікації та радіотехніка» користується попитом, розширив межі освітньої програми.

Так у 2019 році були створені і впроваджені в роботу навчальні програми по спеціалізаціям:
- Телекомунікація та радіотехніка
- Системи та мережі радіо і телебачення;
- Комп'ютерно-інтегровані радіоінформаційні системи та технології;
- Комп'ютеризовані радіоелектронні засоби забезпечення безпеки

У 2020 році, із впровадженням фахової передвищої освіти, що передбачено Законом України, створюються умови щодо поєднання освіти з виробництвом. Це є основною передумовою якісної підготовки конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у галузі телекомунікації та радіотехніка.

Під час навчання студенти вивчають дисципліни, які надають сучасні уявлення про інформаційні технології, способи передачі, обробки, прийому, розподілу інформації, захист інформації в телекомунікаційних і радіотехнічних мережах. Ознайомлюються із сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями та електронними компонентами технічних засобів зв’язку. Оволодівають навичками комп’ютерного моделювання і проектування. Вивчають системи САПР та основи налагоджування, монтажу, діагностики і ремонту радіотехнічної, радіоелектронної, телекомунікаційної апаратури. У коледжі створені умови для розвитку творчих здібностей студентів.

Підготовлені спеціалісти можуть працювати в організаціях де використовуються сучасні телекомунікаційні системи та мережі, на провідних підприємствах галузі радіо та телекомунікації, у комерційних організаціях із програмування та налагодження телекомунікаційної апаратури, компаніях мобільного зв’язку, підрозділах зв’язку банківських та фінансових установ. На посадах: техніка з експлуатації радіоелектронних засобів, техніка із радіотехнічного забезпечення зв'язку, фахівця із захисту інформації, мененджера з питань підтримки моніторінга інфораційної безпеки, фахівця електронного устаткування та комп'ютерних послуг, майстра виробничої дільниці, техніка з експлуатації телекомунікаційного устаткування, техніка з налаштування та експлуатації автоматизованих систем та мереж, мереж передачі даних.

Термін навчання:
- на базі базової середньої освіти - 3роки 10 місяців;
- на базі повної середньої освіти - 2 роки 10 місяців.
Кваліфікація: фахівець із телекомунікацій
Рівень освіти: фахова передвища освіта

По закінченню навчання студенти отримують диплом фахового молодшого бакалавра.
Подальша освіта: здобуття освітнього ступеня бакалавра на першому рівні вищої освіти за скороченою програмою підготовки.

___________________________________________________________________________________________

Галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки"

Спеціальність 051 "ЕКОНОМІКА"

Аржанцева Анастасія Миколаївна завідувач відділення "Економіка та машинобудування", викладач економічних дисциплін першої категорії.

Тел. 566-13-91, Е-mail: kratal@ukr.net

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр та молодший спеціаліст

Економіст – це фахівець із фундаментальною підготовкою в галузі економіки, який здійснює економічний аналіз діяльності підприємства для забезпечення режиму економії та підвищення ефективності робіт, раціонального використання всіх видів ресурсів, виконання розрахунків матеріальних, трудових, фінансових витрат. Фахівець з економіки та управління виявляє високий рівень теоретичної та практичної підготовки для виконання фінансової, економічної, маркетингової діяльності, кадрового управління.

Випускники, які здобули дану спеціальність, працюють в таких сферах: планово-економічна; управління персоналом; статистична; аналіз діяльності з планування та управління раціональним використанням трудових, фінансових ресурсів; експертиза та розробка бізнес-планів; аналіз фінансового стану підприємства.

Термін навчання: на базі 9 класів – 3 роки, на базі 11 класів – 2 роки.

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування"

Спеціальність 072 "ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ"

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр та молодший спеціаліст Фінансист – це фахівець із фінансової діяльності у сфері ринкових відносин та економічної діяльності, як-от: страхування; керування в банківській сфері; управління та нагляд у системі оподаткування; організація функціонування фінансових служб підприємств та установ різних форм власності й господарювання.

Випускники, які здобули дану спеціальність, мають ґрунтовні знання в таких сферах: фінансова діяльності підприємств, установ; приватна бізнес-діяльність; формування фінансової стратегії розвитку підприємства на тривалу перспективу; удосконалення фінансового механізму підприємницьких структур у різних галузях діяльності менеджменту, маркетингу, діловодства, страхової діяльності.

Напрями діяльності: державні, муніципальні, фінансово-податкові установи; банківська й страхова справа, грошовий обіг; фінансовий менеджмент, фінансові ринки; валютні операції, біржова діяльність; фінансово-економічна безпека підприємств; фінансова аналітика; аналітика фондового ринку; податкова адміністрація; менеджмент страхових компаній; ринок цінних паперів та фінансових послуг; бухгалтерія.

Термін навчання: на базі 9 класів – 3 роки, на базі 11 класів – 2 роки.

Галузь знань 13 "Механічна інженерія"

Спеціальність 133 "ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ"

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр та молодший спеціаліст. Випускники коледжу – фахівці з механіки готуються для роботи як на підприємствах машинобудівного комплексу, так і в інших галузях промисловості, не тільки України, але і за її межами.

На сьогоднішній день машинобудування базується на комп’ютерних технологіях зі знанням матеріалознавства, робота на сучасних верстатах і автоматичних лініях з комп’ютерно-програмним керуванням, використання новітніх інформаційних технологій.

Навчаючись за даною спеціальністю студенти активно працюють на отриманні теоретично-практичних знань з дисциплін:
- виконання робочих та складальних креслень – Avto CAD, Компас-Графік;
- розробка 3D моделей та складальних одиниць – КОМПАС-3D і SolidWorks;
- розробка технологічних процесів механічної обробки деталей – САПР ТП «Вертикаль»;
- розробка керуючих програм для верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК): Гемма-3D, Artcam;
- матеріалознавство;
- основи автоматичного проектування технологічних процесів;
- електротехніка та електроніка;
- стандартизація технологічних вимірювань;
- основи управління виробництвом та менеджмент.

Студенти підтверджують свої теоретичні знання в слюсарно-механічних майстернях коледжу, у виробничих та ремонтно-механічних цехах спеціалізованих підприємств, в технічних відділах, відділах головного механіка та конструкторських бюро підприємств в галузі машинобудування та оборонної промисловості.

Термін навчання: на базі 9 класів – 4 роки, на базі 11 класів – 3 роки.

Галузь знань 15 "Автоматизація та приладобудування"

Спеціальність 151 "АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО- ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр та молодший спеціаліст/

Спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» орієнтована на автоматизовані системи керування технологічними процесами виробництв різних галузей промисловості та високі сучасні технології, використання яких неможливе без інтегрального застосування комп’ютерної техніки як на стадії проектування, так і на стадії експлуатації.

Особливістю підготовки фахівців з автоматизації та комп’ютерно- інтегрованих технологій – це професійно сформовані компетентності знань і умінь:
- налагодження роботи систем автоматизації;
- засобів вимірювання;
- метрології;
- вимірювальних систем;
- регулювання пристроїв систем автоматичного керування;
- автоматичне керування технологічним процесом;
- забезпечення роботи засобів вимірювальних систем;
- діагностування стану технологічного об’єкта;
- програмне забезпечення програмно-технічних засобів автоматизації з використанням навичок після вивчення програм MathCad, MatLab, TraceMode, Alfa,пакету Simulink.

За даним фахом студенти коледжу проходять глибоке вивчення і використання знань з автоматизації технологічних процесів, сучасні методи побудови систем автоматизації, монтаж і налагодження технічних засобів автоматизованих систем, автоматизація і ремонт засобів автоматичних систем, основи програмування, програмне забезпечення, мікропроцесорні системи.

Як результат – випускник коледжу за даним фахом отримує необхідний рівень знань і умінь для розробки, проектування, впровадження та експлуатації сучасних новітніх систем програмно-технічних засобів автоматизації.

Термін навчання: на базі 9 класів – 4 роки, на базі 11 класів – 3 роки.