• З 14.06.16 по 29.06.2016 проходив захист дипломних проектів студентів коледжу спеціальності ” Обслуговування комп`ютерних систем і мереж”.

  Оцінювали якість дипломних робіт майбутніх комп’ютерщиків члени ДЕК у складі:

  Голова ДЕК Павленко В.І. – завідувач кафедри комп’ютерної інженерії інституту комп’ютерних технологій університету “Україна”.

  заступник голови – Параніч В.П. – директор ККТЕ НАУ

  члени ДЕК: Толочко Л.О. – завідувач відділенням

  Пархоменко Н.М. – голова ВК

  Ціпоренко Л.О. – викладач-методист спецдисциплін

  Випуск у 2016 році на спеціальності ” Обслуговування комп’ютерних систем і мереж ” складає 94 студенти. Випускники відділення ”Обслуговування комп’ютерних систем і мереж” Зіник Вадим К-40, Клименко Олексій К-41, Волошин Сергій К-41, Бєловол Віолетта К-42 отримали дипломи з відзнакою. Вцілому 51 студент захистились на відмінно, 38 проектів оцінено на 4 (добре) та 5 (задовільно).

  Всі студенти достойно представили свої роботи. Рішенням ДЕК випускникам присвоєно кваліфікацію молодшого спеціаліста - техніка обчислювального (інформаційного) центру.

  Захист проходив в базовій лабораторії "Комп'ютерної електроніки"

  Перед початком роботи ДЕК зав.відділенням Толочко Л.О. представляє комісію і пояснює правила захисту дипломних робіт

  Голова зацікавився доповіддю студента

  Дипломник Коркач демонструє виріб "Акустичний вимикач"

  Оголошення результатів ДЕК