• З метою оптимізації процесу навчання англійській мові через міжпредметні зв’язки 26 жовтня 2016 року викладачами комісії іноземної мови Мизровою А.М., Миронцем Д.К. та студентами коледжу, які навчаються за напрямками підготовки «Комп’ютерна інженерія», «Програмна інженерія», «Видавництво та поліграфія» був проведений позакласний відкритий захід – конференція за темою: «The best new technologies that will shape the Future».

  У час фантастично швидких темпів розвитку науки та техніки та стрімкого переходу від одного покоління систем до інших, дуже важливо розширювати знання студентів про сучасні інноваційні технології та можливості їх застосування в різних галузях.

  Доповіді студентів містили багаті теоретичні відомості, які були красномовно проілюстровані великою кількістю схем, діаграм, фотографій. Були присутні колеги з інших комісій.

  Захід проводився за сприяння та технічної підтримки викладачів дисциплін «Комп’ютерні мережі», «Периферійні пристрої» та «Комп’ютерна логіка» Новиченко В.М., Пархоменко Н.М., Круш О.Є., завідувача відділення Толочко Л.О.

  Ми всі вам щиро вдячні!

  Відео 1

 • Відео 2