Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2018р. №008-А та відповідно до пункту 4 Положення про акредитацію вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001р. №978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», з метою проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05150103 «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації» у Київському коледжі комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету працювала експертна комісія з 06 лютого по 8 лютого 2018 року.

    alt : Висновки акредитаційної комісії