Положення коледжу

 • ПОЛОЖЕННЯ про ВСП Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету
 • ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу у Київському фаховому коледжі комп’ютерних технологій та економіки
 • ПОЛОЖЕННЯ про дистанційне навчання у Київському фаховому коледжі комп’ютерних технологій та економіки
 • ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну раду Київського фахового коледжу комп’ютерних технологій та економіки
 • ПОЛОЖЕННЯ про методичну раду Київського фахового коледжу комп’ютерних технологій та економіки
 • ПОЛОЖЕННЯ про адміністративну раду Київського фахового коледжукомп’ютерних технологій та економіки
 • ПОЛОЖЕННЯ про циклову комісію Київського фахового коледжу комп’ютерних технологій та економіки
 • ПОЛОЖЕННЯ про структуру навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни Київського фахового коледжу комп’ютерних технологій та економіки
 • ПОЛОЖЕННЯ про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком у Київському фаховому коледжі компютерних технологій та економіки
 • ПОЛОЖЕННЯ про порядок виготовлення, оформлення та видачу академічних довідок здобувачам фахової передвищої, вищої освіти у Київському фаховому коледжі комп’ютерних технологій та економіки
 • ПОЛОЖЕННЯ про протидію булінгу в Київському фаховому коледжі компютерних технологій та економіки
 • ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку КФКТЕ НАУ
 • ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальний навчальний план здобувача фахової передвищої освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»
 • Додаток до Положення індивідуального навчального плану
 • ПОЛОЖЕННЯ про електронні освітні ресурси у Відокремленому структурному підрозділі «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»
 • ПОЛОЖЕННЯ про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти
 • Переглянути положення коледжу на Google Диску