Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегрованітехнології» Спеціалізація: «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва»

Актуальність здобуття спеціальності

Сучасне виробництво сьогодні неможливе без автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій. Кожне виробниче підприємство зацікавлене в інтенсивному впровадженні новітніх інформаційних технологій, сучасних систем управління у виробничий процес та підготовці висококваліфікованих спеціалістів, які здатні це реалізувати. Сфера діяльності фахівців з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій охоплює майже всі галузі промисловості України.

Особливості навчального процесу

Особливістю спеціальності є глибоке вивчення і застосування мікропроцесорної та комп’ютерної техніки, тому що вона орієнтована на автоматизовані системи керування технологічними процесами виробництв різних галузей промисловості та високі сучасні технології, використання яких неможливе без інтегрального застосування комп’ютерної техніки як на стадії проектування, так і на стадії експлуатації.

Фахівці з даної спеціальності виконують підготовчі роботи до налагодження систем автоматизації, налагоджують засоби вимірювання та вимірювальні комплекси, забезпечують та проводять їх метрологічну перевірку, налагоджують регулюючі пристрої систем автоматичного керування, здійснюють комплексне налагодження систем автоматичного керування технологічними процесами, встановлюють та налагоджують програмне забезпечення промислових контролерів, діагностують поточний стан технологічного об’єкту, приймають та реалізують рішення, що забезпечують функціонування автоматизованої системи керування технологічним процесом, діагностують технічний стан засобів автоматизації, діагностують стан програмного забезпечення програмно-технічних засобів автоматизації, створюють функціональну схему розробленої системи автоматизації засобами комп’ютерної графіки, проводять необхідні розрахунки засобів автоматизації, вибирають технічні засоби для побудови системи автоматизації, складають специфікацію вибраних технічних засобів автоматизації.

База проходження практики та набуття професійних навичок

Виробнича технологічна та переддипломна практики орієнтовані на закріплення теоретичних знань на базах підприємств різних форм власності: ТОВ «ВЕНБЕСТ», ТОВ «ХОП «Шериф», ДП «Київський бронетанковий завод», ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», ДП «Науково-дослідний інститут «Еластик»», ПАТ «Яготинський маслозавод», ТОВ «Яготинський механічний завод», ПрАТ «Промзв'язок», ДП «Державне ККБ «ЛУЧ»», ПАТ «Бліц-Інформ», ТОВ «МОНОЛІТ.НЕТ» та інших.

Огляд ринку праці та можливості працевлаштування

Сфера діяльності фахівця зі спеціальності «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» включає виробничі та обслуговуючі структури промислових підприємств, проектно-конструкторських і науково- дослідних установ, а також монтажних організацій. По закінченню навчання за спеціальністю випускники мають можливість займати такі посади: фахівці з автоматизації, робототехніки, метрологи, фахівці з проектування та експлуатації комп’ютерно-інтегрованих комплексів автоматизації для виробництва та бізнесу, розробники комп’ютерних моделей виробничих процесів, інженери з налагодження систем автоматизації, фахівці з експлуатації автоматизованих систем на базі WEB-технологій та ін.