Спеціальність: 051 «Економіка»

Актуальність здобуття спеціальності

Економіка в усіх її проявах міцно увійшла в життя людства: як мінімум, без знань основ економіки неможливо правильно розподілити сімейний бюджет, як максимум, від професіоналізму економістів залежить добробут цілих держав. Тому професія економіста вже не одне десятиліття користується великою популярністю. Економісти затребувані скрізь, де потрібно планувати і розраховувати фінанси, де потрібно контролювати витрати коштів, аналізувати результати роботи підприємства. Значення професії економіста просто неоціненно, так як він зобов’язаний передбачити наперед значення тих чи інших показників, побачити динаміку розвитку підприємства, регіону, держави, застерегти керівника від неправильних дій.

Особливості навчального процесу

Навчальний процес за спеціальністю проходить в інтерактивному форматі: мультимедійні лекційні і практичні заняття, ділові ігри та презентації, лабораторні роботи студентів з використанням спеціалізованого програмного забезпечення. Фундаментальна підготовка з економіки включає ґрунтовну економічну, комп'ютерну та мовну підготовку. В межах спеціальності вивчаються теоретичні та практичні аспекти господарської діяльності підприємств і організацій у виробничій та комерційній сферах, які дозволяють знаходити і обґрунтовувати ефективні рішення.

База проходження практики та набуття професійних навичок

Виробнича технологічна практика орієнтована на закріплення теоретичних знань на базах підприємств різних форм власності: ДП «Радіовимірювач», ДП «Київський бронетанковий завод», ТОВ «УКРАГРОКОМ», ПАТ «Укрзалізниця» Філія «ДВРЗ», ПАТ «Київський радіозавод», ВТК «Спецштамп», Державна акціонерна холдингова компанія «Артем», ПРаТ «ЕЛМІЗ», ТОВ «ЄКО Бізнес», ТОВ «Алгоритм – Мега», ПрАТ «Березанський завод залізобетонних виробів», ТОВ «ОРКС», Держощадбанк України філія ТВБВ, ПрАТ «Лантманнен Акса», ТОВ «Глобал Трейд», ПАТ «КИЇВХЛІБ», ЦВ ПАТ «МАРФІН БАНК» та інших.

Огляд ринку праці та можливості працевлаштування

Посада фахівця-економіста займає вагоме місце в структурі всіх підприємств малого, середнього та великого бізнесу, організацій чи установ, які можуть існувати в економічній системі держави. Випускники можуть виконувати роботу економіста з планування, економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарчої діяльності, економіста з фінансової роботи, економіста з праці, економіста зі збуту, консультанта-радника, економіста договірних та претензійних робіт, економіста з матеріально-технічного постачання, працюючи в планово-економічних службах підприємств і організацій, бухгалтеріях, відділах праці та заробітної плати, відділах кадрів, відділах маркетингу, відділах зовнішньоекономічних зв'язків тощо.