Спеціальність: 123 «Комп’ютерна інженерія» Спеціалізація: «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

Актуальність здобуття спеціальності

Аналіз ринку праці показав, що, окрім фахівців з розробки програмного забезпечення, існує нагальна потреба у фахівцях, які займаються питаннями проектування, монтажу, налагодження та технічної експлуатації ІТ- інфраструктури підприємств та організацій.

Особливості навчального процесу

Спеціальність «Комп’ютерна інженерія» охоплює всі аспекти розробки комп’ютерних систем та мереж від створення проектів до введення в експлуатацію і поточної підтримки.

Об’єктом діяльності фахівця з комп’ютерної інженерії є апаратне та програмне забезпечення комп’ютерних систем i мереж універсального та спеціального призначення а також їх компонент. Апаратне забезпечення включає технічні засоби, які забезпечують безперебійну роботу ІТ- інфрастуктури підприємства: робочі станції користувачів, універсальні та спеціалізовані сервери, спеціалізовані комп’ютерні системи, периферійне обладнання, кабельну інфраструктуру, мережне та телекомунікаційне обладнання, пристрої та засоби захисту інформації, засоби резервного збереження даних, системи безперебійного живлення та ін. Програмне забезпечення включає: клієнтські та серверні мережні операційні системи, операційні системи спеціального призначення, спеціалізоване серверне та клієнтське програмне забезпечення, системи журналювання, моніторингу та діагностики роботи комп’ютерних систем та вузлів мереж, системи резервного копіювання даних тощо.

Завдання, пов’язані з комп’ютерною інженерією, включають також написання програм і мікропрограм для вбудованих мікроконтролерів, проектування інтегральних схем, вузлів та пристроїв обчислювальної техніки, дослідження в галузі робототехніки, які спираються на використання цифрових систем для управління і контролю електричних систем, таких як двигуни, системи зв’язку та датчики.

У процесі навчання студенти вивчають архітектурні принципи побудови комп’ютерних систем та мереж, теорію проектування, моделювання та конструювання комп’ютерних систем та мереж, підходи та засоби адміністрування комп’ютерних систем та мереж. Окрім того, студенти вивчають мови програмування, бази даних, технології розробки програмних продуктів та інформаційних систем, периферійні пристрої, технічне обслуговування ЕОМ.

База проходження практики та набуття професійних навичок

Виробнича технологічна та переддипломна практики орієнтовані на закріплення теоретичних знань на базах підприємств різних форм власності: ДП «АНТОНОВ», ПАТ «Київський радіозавод», Державна акціонерна холдингова компанія «Артем», ДП «Радіовимірювач», ТОВ «НВП «Аякс»», ТОВ «ВЕНБЕСТ», ТОВ «Мікроком», ПРаТ «ЕЛМІЗ», ТОВ «ХОП «Шериф», ТОВ «Безпека Нації», ПАТ «Укрзалізниця» Філія «ДВРЗ», ТОВ «Інноваційні банківські системи», ДП «Київський бронетанковий завод», ТОВ «Інтегральні комплексні системи», ТОВ «Кондитерський Дім «Шоколіно», ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», АТ «Українська Автомобільна Корпорація», ДП «Науковр-дослідний інститут «Еластик», ННІ Аеронавігації та телекомунікації НАУ та інших.

Огляд ринку праці та можливості працевлаштування

Фахівець з комп’ютерної інженерії може працювати на підприємствах, організаціях та установах усіх форм власності на таких посадах, як адміністратор системи (системний адміністратор, адміністратор комп’ютерних мереж, адміністратор інформаційних систем, адміністратор баз даних), інженер з обслуговування комп’ютерних мереж, фахівець у галузі інформаційних технологій та для вирішення питань пошуку, обробки, передачі та захисту інформації, оператор електронно-обчислювальної (комп'ютерної) техніки, технік обчислювального (інформаційного) центру, консультант з програмного забезпечення у промислових, фінансових, торгівельних, адміністративних організаціях.

Докладніша інформація від заввідділення