Спеціальність: 133 «Галузеве машинобудування» Спеціалізація: «Технологія обробки матеріалів на верстатах іавтоматичних лініях»

Актуальність здобуття спеціальності

В оточенні кожної людини знаходиться велика кількість різноманітних машин та механізмів. Кожна машина – це продукт праці конструкторів і технологів різних галузей, але завжди – фахівців з механіки. В Україні на сьогоднішній день такі фахівці є найдефіцитнішими, а тому вони завжди мали і мають гарантовану роботу – від автомайстерень до потужних підприємств машинобудівного комплексу та інших галузей промисловості не тільки України, але і за її межами.

Ця спеціальність для тих, хто прагне навчитися проектувати та конструювати машини та їх складові із застосуванням сучасного інструментарію та засобів автоматизованого проектування, розрахунків, віртуальних випробувань, прогнозування і оптимізації технічних характеристик тощо. Фахівці готуються для професійної діяльності по участі в розробці і забезпеченні технологічних процесів та оснащенню до них, а також організації обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях.

Особливості навчального процесу

Студенти коледжу вивчають не тільки традиційні предмети – механіку, матеріалознавство, верстати і автоматичні лінії з програмним керуванням, а й інформаційні технології, обчислювальну техніку, проходять комп’ютерну практику, оскільки саме на комп’ютерних технологіях базується все сучасне машинобудування. Також студенти отримують вміння і навички: з основ проектування технологічних процесів, оформлення технологічної документації, виготовлення деталей на верстатах і автоматичних лініях, виконання розрахунків різних типів передач, основ розрахунку типових вимірювальних інструментів, складання програм та проведення налагодження верстатів з ЧПК, уявлення про тенденції і перспективи автоматизації виробництва та інші.

База проходження практики та набуття професійних навичок

Виробнича технологічна та переддипломна практики орієнтовані на закріплення теоретичних знань на базах підприємств різних форм власності: ДП «Радіовимірювач», ДП «Київський бронетанковий завод», ДП «Науковр- дослідний інститут «Еластик»», ПАТ «Яготинський маслозавод», ТОВ «Яготинський механічний завод», ПАТ «Київський радіозавод», ВТК «Спецштамп», ТОВ «УКРАГРОКОМ», ПАТ «Укрзалізниця» Філія «ДВРЗ», ПРаТ «ЕЛМІЗ», Державна акціонерна холдингова компанія «Артем» та інших.

Огляд ринку праці та можливості працевлаштування

Фахівець з галузевого машинобудування може працювати на посадах державних та приватних підприємств і установ різних галузей промисловості та виконувати професійні обов’язки техніка-технолога відділу, технолога механоскладального цеху – забезпечення виконання технологічних процесів обробки деталей на дільницях, технолога-програміста – проектування операційної технології для верстатів з ЧПК, техніка з підготовки виробництва – організація підготовки випуску продукції, диспетчера виробництва – постачання матеріалів та комплектуючих на робочі місця, контролера верстатних і слюсарних робіт – контроль якості виготовлених деталей, майстра виробничих дільниць (підрозділів) в промисловості, механіка дільниці цеху, верстатника (на роботах високої кваліфікації), оператора верстатів з ЧПК.