Спеціальність: 172 «Телекомунікації та радіотехніка» Спеціалізація: «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв»

Актуальність здобуття спеціальності

Розвиток телекомунікаційних і радіотехнічних технологій призводить до того, що в розвинених країнах світу телекомунікації входять у список найпрестижніших навчальних напрямів. Спеціалістами щороку створюються все більш сучасні і досконалі прилади, які роблять зв’язок якіснішим, доступнішим і полегшують життя: Internet, 3G, LTE, 5G, супутниковий зв’язок – зліт нових і розвиток досконаліших технологій неможливий без великої кількості кваліфікованих фахівців з телекомунікації, попит на яких щороку зростає.

Особливості навчального процесу

У процесі навчання студенти вивчають дисципліни, які надають сучасні уявлення про інформацію, способи її обробки, передачі, прийом та розподіл, захист інформації в телекомунікаційних та радіотехнічних системах та мережах, глибокі знання про сучасні інформаційно- комунікаційні технології та електронні компоненти і технічні засоби зв’язку. Також студенти оволодівають здатністю проектувати нові радіотехнічні, телекомунікаційні, інформаційні та транспортні мережі, цифрові системи передачі, комутації та обробки даних, основи налагоджування, монтажу, діагностики та ремонту радіотехнічної, телекомунікаційної та радіоелектронної апаратури, розробки структурних та функціональних схем радіотехнічних систем і комплексів, принципових схем пристроїв цих систем, оволодівають навичками автоматизованого проектування в області радіотехніки та телекомунікацій.

База проходження практики та набуття професійних навичок

Виробнича технологічна та переддипломна практики орієнтовані на закріплення теоретичних знань на базах підприємств різних форм власності: ДП «АНТОНОВ», ПП «ТРІНІТІ», Державна акціонерна холдингова компанія «Артем», ДП «Радіовимірювач», ТОВ «НВП «Аякс»», КП «Міжнародний аеропорт «Київ»», ПРаТ «ЕЛМІЗ», ТОВ «ХОП «Шериф», ТОВ «Телерадіо- компанія», ПАТ «Укрзалізниця» Філія «ДВРЗ», ТОВ «УКРАГРОКОМ», ДП «Київський бронетанковий завод», ТОВ «Інтегральні комплексні системи», РСП «Київцентраеро», ТОВ «Квант-Ефір» та інших.

Огляд ринку праці та можливості працевлаштування

Фахівець з телекомунікацій та радіотехніки може працювати у різних галузях розробки та професійного використання сучасних телекомунікаційних систем та мереж, на підприємствах в галузі телекомунікацій, радіоелектронної та електротехнічної промисловості, у виробничих, комерційних організаціях з налагодження телекомунікаційної апаратури, в компаніях мобільного зв’язку та мереж, в підрозділах зв’язку в банківських, фінансових та комерційних установах, конструкторських бюро, підприємствах енергопостачання на таких посадах, як радіотехнік, консультант в галузі радіотехніки, технік зі зв’язку, технік з радіолокації, диспетчер зв’язку, диспетчер та електромеханік зв’язку електромеханік засобів радіо і телебачення, лінійних споруд електрозв’язку та абонентських пристроїв, інспектор електрозв’язку, оператор радіочастотного контролю, технік електрозв’язку  у промислових, фінансових, торгівельних, адміністративних організаціях.