Студентське самоврядування гуртожитку

Метою діяльності Студентської Ради є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результати своєї праці, а також забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

Основними завданнями Студентської Ради гуртожитку є:
-забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та дотримання Правил проживання у гуртожитку;
-сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів у гуртожитку;
-пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню студентами правопорушень;
-сприяння у створенні кращих умов проживання й відпочинку студентів;
-контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку, оперативне реагування на випадки їх порушення;
-організація поселення студентів до гуртожитку;
-забезпечення дисципліни і виконання норм Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, організація культурно-масових, спортивно-оздоровчих та інших форм дозвілля серед мешканців гуртожитку.


СКЛАД СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ГУРТОЖИТКУ ККТЕ НАУ НА 2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


1. Голова студентського самоврядування гуртожитку

Гончаренко Анна Романівна, група Ф-706-31

___________________________________________________________________________________________

2. Заступник голови студентського самоврядування гуртожитку

Горбатенко Назар Андрійович, група К-693-43

___________________________________________________________________________________________

3. Голова фізкультурно-масового сектору

Мотовиловець Даніїл Максимович, група П-723-23

___________________________________________________________________________________________

4. Голова побутового сектору

Миронович Олександр Олександрович, група Р-695-42

___________________________________________________________________________________________

5. Староста III поверху

Славіцька Аріана Анатоліївна, група П-701-41

___________________________________________________________________________________________

6. Заступник старости III поверху

Ясінська Таміла Володимирівна, група Ф-719-21

___________________________________________________________________________________________

7.Староста IV поверху

Шостка Роман Вікторович, група П-722-22

___________________________________________________________________________________________

8. Заступник старости IV поверху

Володін Олег Олександрович, група О-690-41

___________________________________________________________________________________________

9. Заступник староста IV поверху

Борзяниця Богдан Андрійович, група П-721-21

___________________________________________________________________________________________

10. Староста V поверху

Сирбу Ярослав Сергійович, група П-721-21

___________________________________________________________________________________________

11. Заступник старости V поверху

Литвиненко Ігор Ігорович, група К-726-23

___________________________________________________________________________________________

12. Заступник старости V поверху

Черняк Руслан Петрович, група К-742-12

___________________________________________________________________________________________